Kooli ametlikud nimetused ja juhatajad-direktorid

Voltveti Metsakool1925 - 1939
Arved Reinvaldt
Alfred Auksmann
1925 - 1931
1931 - 1939
Tihemetsa Metsatehnikum1939 - 1944
Paul Reim, Dr.rer.for
Alfred Auksmann
Hans Kosenkranius
1939 - 1941
1941 - 1942
1942 - 1944
Tihemetsa Metsatehniline Tehnikum1944 - 1959
Alfred Kivisild
Ado (Adolf) Laul
Johannes Lihtig
Nikolai Lõkov
Boris Matvejev
Sergei Lantsjev
Viktor Žukov
1944 - 1945
1945
1945 - 1946
1946 - 1948
1949 - 1951
1951 - 1952
1952 - 1959
Tihemetsa Põllu- ja Metsamajandustehnikum1959 - 1961
Heino Köst1959 - 1961

Tihemetsa Põllumajanduse
Mehhaniseerimise Tehnikum

1961 - 1968
Evald Tõnisson1961 - 1968
Tihemetsa Sovhoostehnikum1968 - 1993
Ilmar Soobik, Cand.ec.
Värdi Ernits
1968 - 1970
1970 - 1993
Tihemetsa Põllumajandustehnikum1993 - 2003
Värdi Ernits
Evald Tamsalu
1993 - 2001
2001 - 2003

Pärnumaa kustehariduskeskus
Tihemetsa õppekoht

2003 - 2009
Tõnis Tammet
Väino Lill
2003 - 2004
2004 - 2006

Pärnumaa kutsehariduskeskus
Voltveti koolituskeskus

2009 - 2016
Piret Koorep2009 - 2016